Name : Shri Ramesh N. Raghatate
Designation : Principal
Qualification : M.A. (His.), B.Ed., M.Phil.
Subject: History
Year of Joining : 2004
Title of M.Phil. Dissertation :"Social and Economic condition in Nagpurkar Bhosla period in 16th  and 17th century"

Name: Dr. Raju B. Kharde
Designation: Assistant Professor, Dept. of History
Qualification: M.A. (His.), Ph.D.
Subject: History
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis: "1942 Chya 'ChaleJao' chalvalit Nag Vidharbhache Yogdan"

Name : Dr. Gopichand Y. Kathane
Designation :Assistant Professor, HOD, Dept. of Marathi
Qualification : M.A. (Mar.), M.Phil., Ph.D.
Subject: Marathi
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis : "Dr. Prakash Kharat : Vyakti ani Vangmay"

Name : Dr.Raju  G. Ambadkar
Designation :Assistant Professor, HOD, Dept. of Economics
Qualification : M.A. (Eco.), M.Phil., Ph.D.
Subject: Economics
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis : "Economic Evaluation of Main Agricultural Deveopment Schemes in Nagpur District from 1995 to 2005"

Name : Dr. Haridas V.Ladke
Designation :Assistant Professor, HOD, Dept. of Political Science
Qualification : M.A. (Pol. Sc.), Ph.D.
Subject: Political Science
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis : "Gramswarajyachya Drushtine Vidharbhatil Kahi Nivadak Prayogancha Chikitsak Abhyas"

Name : Dr. Mrs. Pragyasa H. Upadhyaya
Designation :Assistant Professor, HOD, Dept. of English
Qualification : M.A. (Eng), B.Ed., M.Phil., Ph.D.
Subject: English
Year of Joining: 2016
Title of Ph.D thesis : "A Critical Study of Shobha De’s  Novels"

Name : Dr.Lomeshwar R.  Ghagre
Designation :Assistant Professor, HOD, Dept. of Sociology
Qualification : M.A. (Soc.), M.Phil, Ph.D.
Subject: Sociology
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis: "Samajik Parivartanacha Sandharbat Vidharbhatil Bhoyar- Pawarjat- Ek Samajshastriya Adhayan"

Name : Shri Mahendrasingh C. Rathod
Designation : Director of Physical Education
Qualification : M.P.Ed., Pursuing  Ph.D.
Year of Joining: 1998
Title of Ph.D thesis :" Kabbadi Khedachya Kaushalyacha Sarao Kartanna Matichya Maidanavar Khednarya Kedadunna Mativar Khedtanna Gaamak Kshamata Ani Yenarya Adchaniche Tulnatmak Adhayan."

Name : Shri.  Vijay G. Bhose
Designation : Librarian
Qualification : M. Lib.
Year of Joining: 1998